29 d’abril. Curs de filosofia i pensament crític.


Aquest dissabte 29 d’abril a les 19 h, quarta sessió de filosofia i pensament crític. En aquesta sessió comptem amb dues persones per conduir-la, en Jordi Solé i l’Adriana Rubio. La sessió porta com a títol el concepte que desenvolupa d’Étienne de la Boétie (1530-1563) en el seu llibre “Discurs de la servitud voluntària”.

Així doncs, aquesta vegada ens trobem davant de la qüestió de si hi ha possibilitat de què la servitud a la qual estem sotmeses política i socialment, sigui voluntària.

Ens diu el següent en començar el seu petit assaig “[…]querría entender cómo puede ser que tantos hombres, tantos burgos, tantas ciudades, tantas naciones aguanten alguna vez a un tirano solo, el cual sólo tiene el poder que aquellos le dan; el cual no tiene el poder de hacerles daño sino en tanto que aquéllos tienen la voluntad de soportarlo; el cual no podría hacerles mal alguno sino mientras prefierean sufrirle que contradecirle”.

Algunes de les paraules clau de la sessió seran: maternitat, desig, llibertat, sistemes de producció i consum, capital.

Quina relació pot tenir la servitud voluntària amb la maternitat? Dirà Casilda Rodrigáñez que “el reconocimiento de que hay una líbido femenina maternal que se orienta hacia la criatura que la mujer alumbra, socaba los cimientos del discurso patriarcal”.

Començarem parlant del discurs de la Boétie, per passar a preguntar-nos què és la servitud avui i de quina forma es fa efectiva i acabarem amb una possible alternativa donada des del feminisme.

Esperem que ens acompanyeu, poder-ne parlar i discutir amb tots i totes vosaltres.