28, 29 i 30 d’Octubre: Taller de Teatre de l’oprimit

L�Ateneu Llibertari Alom� us informa que els propers dies 28,29 i 30 d�octubre es dur� a terme un taller col�lectiu de Teatre de l�oprimit, amb el seg�ent horari:

– Divendres de 16,00h a 20,30h
– Dissabte de 10,00h a 14,00h i de 16,00h a 20,00h (dinarem tots junts, cadasc� que porti alguna cosa).
– Diumenge de 10,00h a 14,00h.

Les persones interesades us podeu posar en contacte al seg�ent correu: carmenmar47(arroba)telefonica.net

Esquema del Taller (aproximat):

TALLER DE TEATRE DE L�OPRIMIT

JORNADA 1.(Divendres tarda) DIN�MICA DE PRESENTACI�- Ens situem per parelles i cadasc� es presenta a l�altra persona. Llavors ser� el company qui ens presentar� sense que nosaltres pogu�ssim intervenir. El company ens presentar� amb les dades que ell recordi.
Com ens veuen els altres?
Com ens sentim quan parlen de nosaltres?
Qu� emfatitzem de la nostre presentaci�? (Segons l�edat, estudis, gustos musicals, professi�…)

QU� �S OPRESSI�?

L’opressi� �s l’�s del�poder�per treure la�llibertat, els�drets humans�fonamentals o imposar c�rregues excessives a un altra persona o grup social.
Difer�ncies entre oprimit, v�ctima i alienat.

TEATRE DE L� OPRIMIT

El�teatre de l� oprimit��s un m�tode teatral sistematitzat pel dramaturg brasiler�Augusto Boal�en els�anys 60.
Es caracteritza perqu� �s col�lectiu, es basa en els principis �tics de la igualtat i la llibertat, �s teatre pol�tic, ja que tots som �ssers pol�tics, per tant �s transformador, si b� no canvia la societat, per se, si que fa que el oprimit sigui conscient de la seva situaci� i la vulgui canviar.
�s una eina al servei dels grups silenciats que els hi dona veu, els visualitza i obre les possibilitats de di�leg.
Per a fer-ho recuperem i ens apropiem dels mitjans de producci� teatral.

L�ARBRE DEL TEATRE DE L�OPRIMIT
(Puntxet damunt per veure’l millor)

JOCS DE PRESENTACI�

– Llen�ar palmades.
– Apropiar-se del nom.
– Presentaci� gestual, apropiar-se del gest.
– Variable del joc de les cadires …

JOCS DE DESMECANITZACI� DEL COS TREBALLANT IMATGES

– Caminar i aturar-se format imatges, despr�s fer-ho per parelles.
– Formar grups representant imatges (lletres, estel, sabata…)
– An�lisi de les imatges creades per una parella.
– Contacte f�sic a partir d�una imatge.
– Agrupaci� d�imatges afegint moviment i text (una frase).
– Creaci� d�imatges col�lectives.

JOCS DE COORDINACI�

– Dibuixos en l�aire.
– Ritme canviant.
– Hipnotisme colombi�.
– El samurai.

JORNADA 2 (Dissabte tot el dia)

– MAT�
– Escalfament, estiraments.
– Massatge per parelles.
– Tossut per parelles.
– Contar n�meros.
– West Side.
– Tren de coreografies.
– Coreografies.

– TARDA
– Teoria del Teatre Foro. Motivaci�, desig i crisi xina. Paper del joker. Finestres.
– Jocs de mirades.
– Com preparar una escena a partir de les imatges.
– Mon�leg d�entrada, pensaments en veu alta, t�cniques d�assaig…
– Preguntes que ens hem de fer.
– Formaci� de grups per a preparar l�escena.
– Creaci�.

JORNADA 3 (Diumenge mat�)

– Escalfament, cursa a c�mera lenta.
– Lluita tai-x�.
– Ordres contradict�ries.
– Mem�ria i m�mica de la jornada.
– Assajos de l�escena triada per cada grup.
– Conflictes antag�nics i no-antag�nics.
– Psicodrama i cadira calenta.

– Representaci� amb p�blic.

– Finalitzaci� de les jornades.