Biblioteca Llibert�ria de Tarragona “La Bullanga”

. . . ( http://ateneutgn.ourproject.org/biblioteca/opac_css/ )


El projecte.

La biblioteca llibert�ria La Bullanga �s una iniciativa d’un grup de persones que volem recuperar la cultura popular i l’autoaprenenetatge dels ateneus de principis del segle XX.

Trobem necessari que Tarragona tingui un espai on trobar un conjunt de publicaciones que no pots trobar a altres biblioteques i hemeroteques de la ciutat. I alhora, ser punt d’acci� i transmissi� d’una cultura alternativa al marge del model de consum del sistema capitalista actual.

Des de La Bullanga volem donar a con�ixer qualsevol tipus de llibre, fanzines, revista… que difongui la diversitat de les idees llibert�ries. Perqu� aix� ho entenem, com un conjunt de pensaments, per� amb unes pr�ctiques del dia a dia autogestion�ries, antiautorit�ries i llibert�ries.

La Bullanga, juntament amb l’Ateneu Llibertari Alom�, vol ser un espai de trobada i debat, un lloc on compartir punts de vista. Una oportunitat m�s per poder realitzar qualsevol tipus d’activitats, des d’una lectura tranquil�la a presentacions de llibres, lectures cr�tiques, xerrades, etc…

�s un projecte obert i amb ganes d’aprende, per aix� anirem m�s enll� i tindrem un punt de distribuci� i venda de llibres, farem enquadernacions, autopublicacions i tot all� que desitgem fer realitat.

I com la cultura no ent�n de fronteres, volem crear xarxa amb altres biblioteques o projectes semblants d’arreu, per compartir i enriquir-nos m�tuament. Formar lla�os d’uni� amb distribu�dores i editorials.

Cal per� no oblidar-nos d’on som i on estem. �s per aix� que tamb� volem recuperar la nostra hist�ria local, redescobrir all� que han amagat del nostre passat.

El fons

Actualment el fons de la biblioteca compta amb diverses seccions. Podeu trobar publicacions sobre: hist�ria, teoria i pensament, narrativa i poesia, agricultura i ecologia, economia, contracultura, repressi�, antropologia, sindicalisme i treball, educaci�, salut, okupaci�, habitatge i territori, nutrici�, veganisme i alliberament animal, cultura lliure i comunicaci�, sexualitat i antipatriarcat, literatura infantil…

Tamb� hi ha revistes des del 1970 fins l’actualitat, aix� com fanzines. Totes les publicaciones de la biblioteca provenen de donacions particulars o col�lectives, aix� com de la seva adquisici�.

Podeu consultar el cat�leg: http://ateneutgn.ourproject.org/biblioteca/opac_css/

El finan�ament

La biblioteca llibert�ria La Bullanga �s un projecte completament autogestionat. Per aix� realitzem sopars en els diversos actes culturals que fem per tal de finan�ar les adquisicions de llibres.

L’�s de la biblioteca �s gratu�t i obert a tothom. A banda, si creus en el projecte i vols col�laborar, et pots fer soci o s�cia, aportant una quota trimestral de 10 euros o una altra quantitat volunt�ria.

La intenci� �s poder fer un sopar trimestral amb els socis i s�cies per poder fer el pagament, i comentar totes les inquietuds que totes i tots tinguem sobre la biblioteca.

El pr�stec

Es poden agafar com a m�xim dos llibres/fanzines alhora en el per�ode d’un mes. Tenim el fons de llibres catalogat a l’ordinador, aix� que si voleu saber si tenim un llibre en concret, pregunteu-nos-ho!

Les revistes s�n de consulta a la mateixa biblioteca. Tamb� hi ha servei de fotocopiadora a 0,3 c�ntims.

L’horari i l’espai

Dimarts, d’11 a 13,30 hores. Dimecres, de 18,00 a 20’00 hores. Al local de l’Ateneu Llibertari Alom�.

(L’Ateneu Alom� �s un espai de difusi� de les idees anarquistes a traves de diveres activitats culturals, l�diques i pol�tiques que s’hi fan, entre les quals hi ha la construcci� d’aquesta biblioteca, encara que el grup que tira endavant aquest projecte sigui totalment aut�nom alhora de pendre decisions)

Per qualsevol coseta, contacteu amb nosaltres al correu: labullangatgn[at]gmail.com