Dissabte 16 d’abril. A les 19h.

Tercera Sessió: “L’EDUCACIÓ DEL CARÀCTER, EN VISTES A L’EMANCIPACÓI; BATISTA i ROCA”. Sessió conduïda per Josep Maria Martorell Calaf.